Sari la conținut

Despre noi

Nume Firma: BERENYI A. TIBERIU ASISTENT IN BROKERAJ
Numar inregistrare Registrul Intermediarilor Secundari al Autoritatii de Supraveghere Financiara sub nr.: RAF325627ONLINE
CIF: 35487961
Capital social:
Sediu: JIMBOLIA, TIMIS, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 127
E-mail: f_tibi_berenyi@yahoo.com
Telefon: 0723.521.560
Contractele de asigurare sunt emise in numele societatilor de asigurare de catre intermediarul principal MaxyGo Broker de Asigurare SRL inregistrata in Registrul Intermediarilor Principali al A.S.F. cu codul RBK-179/29.09.2003. Sediul in Ploiesti, Prahova, Str. Alba Iulia nr. 40A, J29/1459/2003, C.U.I. 15710286.


Informatii privind intermediarul principal regasiti aici:

Informatiile minime prezentate clientilor inainte de incheierea contractelor de asigurare
 1. Identitatea intermediarului principal (Cine suntem?)
  1. S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L., cu sediul in Ploiesti, Str. Alba Iulia nr. 40A, judetul Prahova, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J29/1459/2003, C.U.I. 15710286, Capital social subscris si varsat 150.000 lei, inregistrata in Registrul Intermediarilor Principali al A.S.F. cu codul RBK-179, avand pagina web: www.maxygo.ro , e-mail: office@maxygo.ro, tel. mobil: 0720.990.500, 0720.990.503, 0720.990.509.
   S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L. este reprezentata legal prin dl. Alexandru Apostol, in calitate de Administrator / Director General / Conducator Executiv autorizat de A.S.F. si de dna. Podeanu Roxana, in calitate de Director Executiv.
  2. S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L. isi desfasoara activitatea de distributie prin intermediari secundari.
   Potentialii clienti / Clientii pot verifica inregistrarea acestor informatii pe site-ul ASF Romania www.asfromania.ro.
  3. Intermediarul principal, prin intermediarii secundari, ofera clientilor, la cererea acestora, consultanta privind produsele de asigurare intermediate, si reprezinta clientul in relatia cu asiguratorii.
  4. MaxyGo Broker de Asigurare nu detine participatii calificate in cadrul asiguratorilor si nici asiguratorii nu detin participatii calificate in cadrul MaxyGo Broker de Asigurare.
  5. MaxyGo Broker de Asigurare nu lucreaza pe baza unui onorariu platit direct de consumator, ci exclusiv pe baza unui comision. MaxyGo Broker de Asigurare incaseaza comision pentru contractele de asigurare incheiate. Comisionul de intermediere este inclus in prima de asigurare, acopera toate taxele si costurile de ofertare, emitere, incasare si gestionare a politei, precum si toate costurile aferente de functionare, autorizare/avizare si pregatire profesionala. si nu afecteaza pretul achitat de catre client.
 2. Informatii privind consultanta / ofertarea (Ce facem?)
  1. MaxyGo Broker de Asigurare ofera consultanta bazata pe o analiza impartiala si personala si nu are obligatia contractuala de a lucra cu unul sau mai multi asiguratori.
  2. MaxyGo Broker de Asigurare ofera consultanta, dupa si prin analizarea unui numar suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piata, astfel incat recomandarea personalizata facuta potentialului client / clientului este efectuata pe baza unor criterii profesionale, astfel incat contractul de asigurare sa raspunda cel mai bine cerintelor si necesitatilor contractantului.
  3. MaxyGo Broker de Asigurare evalueaza cerintele si necesitatile potentialilor clienti / clientilor, pe baza informatiilor obtinute de la acestia, astfel incat contractele propuse sa fie in concordanta cu nevoile acestora.
  4. MaxyGo Broker de Asigurare furnizeaza potentialilor clienti/clientilor informatii obiective privind produsul de asigurare propus si intr-o forma usor de inteles.
  5. MaxyGo Broker de Asigurare poate emite contracte de asigurare si poate colecta prime de asigurare in numele societatilor de asigurare.
  6. Fiecare produs de asigurare, de la fiecare companie de asigurare in parte, are PID-ul (Product Information Document) propriu si cuprinde cel putin urmatoarele informatii: tipul de asigurare, un rezumat al acoperirii asigurarii cuprinzand principalele riscuri, definirea fiecarui eveniment asigurat, a indemnizatiei de asigurare in cazul producerii evenimentului asigurat, a fiecarui beneficiu si a clauzelor suplimentare, suma asigurata, acoperirea teritoriala precum si riscurile excluse, obligatiile asiguratului, durata contractului si metodele de executare, suspendare sau incetare a acestuia. informatii privind orice drepturi pe care le pot avea partile de a rezilia contractul inainte de termen sau unilateral, inclusiv orice penalitati impuse de contract in astfel de cazuri; modalitatea prin care se platesc primele si termenele de plata a primelor de asigurare; modalitatile si termenele de plata a indemnizatiilor de asigurare, a sumelor de rascumparare si a sumelor asigurate; procedurile de solutionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului, respectiv informatii despre modalitatile de rezolvare pe cale amiabila a reclamatiilor formulate de contractanti sau de beneficiarii contractelor de asigurare, dupa caz, acestea neconstituind o restrangere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale; informatii generale privind deducerile prevazute de legislatia fiscala aplicabila contractelor de asigurare; legea aplicabila contractului de asigurare.
   Pentru detalierea tuturor aspectelor in ceea ce priveste contractul de asigurare, va recomandam sa consultati si conditiile de asigurare.
 3. Alte informatii
  1. F.G.A. – Fondul de Garantare a Asiguratilor destinat protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarii precum si a tertelor persoane pagubite, in cazul in care asiguratorul se afla in stare de insolventa. Pentru informatii complete si actualizate privind activitatea acestuia si despre protectia care v-o ofera, va rugam sa accesati www.fgaromania.ro.
  2. SAL-FIN – structura creata in cadrul A.S.F. cu scopul de a permite consumatorilor sa apeleze gratuit la un mecanism de solutionare alternative a litigiilor din domeniul financiar non-bancar. Toate detaliile le regasiti pe site-ul www.salfin.ro.
  3. Pentru transmiterea unei sesizari sau reclamatii privind activitatea MaxyGo Broker de Asigurare, va rugam sa ne transmiti informatii cat mai detaliate folosind unul dintre canalele noastre de comunicare:
   • prin posta sau curierat, catre MaxyGo Broker de Asigurare, adresa: Ploiesti, Str. Alba Iulia nr. 40A;
   • trimitand un e-mail la adresa office@maxygo.ropetitie@maxygo.ro;
   • completand in sectiunea “Petitii” de pe pagina noastra de web: www.maxygo.ro