Sari la conținut

Intrebari frecvente

Pentru ce vehicule pot face asigurari pe asigurare-auto-rca.ro?

Pe asigurare-auto-rca.ro se pot face asigurari doar pentru vehiculele inmatriculate in Romania, din categoriile autoturisme, motociclete si autoutilitare, persoane fizice si juridice, avand utilizare in interes personal.

Ce reprezinta Clauza Decontare Directa?

• Decontarea directa este, prin lege, un serviciu optional de gestionare a daunelor la asiguratorul la care persoana pagubita a incheiat polita RCA. Serviciul se oferteaza obligatoriu de catre asigurator la incheierea sau reinnoirea politei. Achizitionarea acestei clauze este optionala pentru asigurat.
• Decontarea directa permite ca, in cazul unui accident de vehicule, persoana pagubita sa primeasca despagubirea de la asiguratorul la care a incheiat polita RCA.

Clauza decontare directa este valabila daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii (conform Art. 26 alin. 1 din Legea 132/2017):
o Accidentele auto se produc pe teritoriul Romaniei
o Vehiculele implicate in accident sunt inmatriculate sau inregistrate in Romania
o Prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor
o Ambele vehicule implicate in accidentul auto au asigurare RCA valabila la data evenimentului
o Prejudiciile exclud vatamarile corporale.

• Ce nu acopera clauza decontare directa?
Decontarea directa nu se aplica in urmatoarele situatii:
o Accidentele auto se produc in afara Romaniei
o Vehiculele implicate in accidentele auto nu sunt inmatriculate/inregistrate in Romania
o In urma evenimentului au rezultat vatamari corporale
o In eveniment sunt implicate mai mult de doua vehicule
o Vehiculul condus de soferul care a produs accidentul auto nu are asigurare RCA valabila la data evenimentului
o Atunci cand au rezultat si alte pagube materiale, altele decat cele produse vehiculelor.

Ce este sistemul bonus malus RCA?

Sistemul bonus-malus este format din categoria de bază B0, 8 clase de bonus şi 8 clase de malus; clasa B0 este atribuită unui nou asigurat, fără istoric în asigurare;
Perioada de referinta este anul calendaristic anterior datei de emitere a contractului RCA;
Clasa de bonus-malus se atribuie automat, interogand baza de date nationala CEDAM:
a) pentru persoane fizice, istoricul de daunalitate se va calcula doar pe baza de CNP;
b) pentru persoane juridice, istoricul de daunalitate se va calcula pe baza de CUI si serie de sasiu;
În situaţia în care un asigurat persoană fizică deţine mai multe vehicule, asiguratul beneficiază de aceeaşi clasă a sistemului bonus-malus pentru toate vehiculele. Clasa B/M curenta se va stabili ca fiind cea mai favorabila asiguratului dintre politele cu data intrarii in valabilitate mai mare decat data de inceput a anului de referinta.
În situaţia în care un asigurat persoană juridică deţine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplică distinct pentru fiecare vehicul în parte.
Coeficientii de reducere si cum se aplica Bonusul
Clasa de bonus se păstrează pe perioada anului calendaristic în care se încheie contractul RCA indiferent de perioada asigurată.
In cazul neinregistrarii unor daune platite in perioada de referinta, asiguratii beneficiaza de un bonus, respectiv o reducere a primei de asigurare.
B – reprezinta BONUS (reducere), iar numarul din dreptul literei B indica nivelul de reducere.

B1 – 5% B3 – 15% B5 – 25% B7 – 40%
B2 – 10% B4 – 20% B6 – 30% B8 – 50%
Coeficientii de majorare si cum se aplica Malusul
Dacă în perioada de referinţă sunt înregistrate daune plătite, asiguraţii sunt penalizaţi prin aplicarea unui malus, respectiv majorarea primei de asigurare prin penalizarea cu două clase pentru fiecare eveniment pentru care s-a plătit o despăgubire.
Pentru persoane fizice, numarul de evenimente se calculeaza de catre CEDAM prin insumarea tuturor daunelor platite in anul de referinta aferente politelor al caror asigurat / utilizator este detinatorul CNP-ului pentru care se face interogarea bazei CEDAM.
M – Reprezinta MALUS (majorare), iar numarul din dreptul literei M indica nivelul de majorare.

M1 + 10% M3 + 30% M5 + 50% M7 + 70%
M2 + 20% M4 + 40% M6 + 60% M8 + 80%
Transferul clasei de bonus – malus
Pentru asiguraţii persoane juridice, transferul clasei bonus-malus în cazul înstrăinării sau radierii unui vehicul asigurat se realizează după cum urmează:

a) în cazul în care contractul RCA al acestuia a încetat, transferul clasei bonus-malus pe un vehicul nou-dobândit se face pe baza istoricului deţinut de către asigurat pentru vehiculul înstrăinat sau radiat;

b) în cazul în care asiguratul înstrăinează sau radiază un vehicul, într-o perioadă de maximum un an de la data introducerii în asigurare a unui vehicul nou-dobândit, transferul clasei bonus-malus pe acest vehicul se poate face la prima reînnoire a contractului RCA pe baza istoricului deţinut de către asigurat pentru ambele vehicule.
Transferul clasei bonus-malus se realizează pe baza solicitării scrise a asiguratului însoţite de documente privind înstrăinarea sau radierea vehiculului şi achiziţia vehiculului nou- dobândit.

Ce riscuri acopera asigurarea RCA?

În baza unei prime unice, asigurarea RCA acoperă prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie. Fără a se depăşi limitele de răspundere prevăzute în contractul RCA, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) şi (5) din legea 132/2017 şi în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a contractului RCA, asigurătorul RCA acordă despăgubiri în bani pentru: a) vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial; b) prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere şi înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparaţii, dovedite cu acte sau expertiză; c) costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise prin sisteme specializate sau prin documente emise în condiţiile legii; d) prejudicii reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opţiunii persoanei prejudiciate; e) cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente în cazul soluţionării alternative a litigiului dacă soluţia este favorabilă persoanei prejudiciate; f) cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparţinând terţului păgubit, de la locul accidentului la locaţia în care se găseşte centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasă de păgubit în vederea reparării vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiată de locul producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, după caz, dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asigurătorul nu asigură transportul.

Ce fac daca am pierdut polita RCA?

Contacteaza-ne pentru a-ti transmite pe e-mail un duplicat al politei RCA – doar daca polita a fost emisa prin intermediul nostru.

Care sunt limite teritoriale de aplicare ale asigurarii de raspundere civila?

Asa cum este specificat in Legea 132/2017, limite teritoriale de aplicare ale asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule sunt urmatoarele:
a) Teritoriul României;
b) Teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European, denumite în continuare state membre, şi teritoriul Confederaţiei Elveţiene;
c) Teritoriile statelor situate între două state care leagă direct două state membre ale Uniunii Europene, în care nu există birou naţional auto;
d) Teritoriile statelor în care sunt competente birourile naţionale auto care au semnat Acordul multilateral;

Care este ultima zi de valabilitate a politei RCA?

Asa cum este specificat in Legea 132/2017, art.7, contractul RCA încetează:
a) La data la care proprietarul vehiculului notifică asigurătorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoţită de documente justificative;
b) La data la care vehiculul este radiat din circulaţie;
c) La împlinirea termenului stabilit în contractul RCA.

Cand trebuie sa reinnoiesc asigurarea RCA?

Asigurarea RCA poate fi reinnoita cu maximum 30 zile inainte de ultima zi de valabilitate sau cel tarziu in ultima zi de valabilitate pentru asigurarea continuitatii asigurarii RCA

Ce este Constatarea amiabilă de accident?

Formularul „Constatare amiabilă de accident” se poate folosi în cazul accidentelor de vehicule produse pe teritoriul României, în urma cărora au rezultat numai pagube materiale și în care au fost implicate doar două vehicule. Formularul poate fi utilizat indiferent de locul producerii accidentului: pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice, în incinte și în orice alte locuri. Ambii conducători auto implicaţi în accident trebuie să accepte soluţionarea prin completarea și semnarea formularului „Constatare amiabilă de accident”. Astfel, dacă una din părţi nu este de acord cu semnarea acestui document, atunci constatarea accidentului va putea fi făcută de către unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs. Introducerea formularului „Constatare amiabilă de accident” a avut în vedere reducerea timpului pe care cei implicaţi în accident îl petreceau între poliţia rutieră și asigurător, pentru a aduna toate documentele necesare reparaţiei vehiculului. Accidentele ușoare, în care sunt implicate doar două părţi și care nu au ca urmare vătămări corporale sau deces, pot fi rezolvate amiabil, eliminându-se astfel și sancţiunea contravenţională aferentă. Formularul „Constatare amiabilă de accident”, completat și semnat de ambii conducători ai vehiculelor implicate, conține informații privind cauzele și împrejurările producerii accidentului. Acesta nu stabilește vinovăţia în producerea evenimentului. Totodată, este important de știut că folosirea formularului este opţională și nu obligatorie, fiind o alternativă la varianta tradiţională (constatarea poliţiei). Asigurătorul RCA este cel care stabileşte dreptul la despăgubire în baza formularului „Constatare amiabilă de accident”

Ce fac daca am o reclamatie/petitie?

Pentru transmiterea unei sesizari sau reclamatii privind activitatea BERENYI A. TIBERIU ASISTENT IN BROKERAJ, va rugam sa ne transmiti informatii cat mai detaliate pe adresa de e-mail: contact@asigurare-auto-rca.ro iar in cazul unei unei sesizari sau reclamatii privind activitatea MaxyGo Broker de Asigurare, va rugam sa ne transmiti informatii cat mai detaliate folosind unul dintre canalele MaxyGo Broker de Asigurare de comunicare:
• prin posta sau curierat, catre MaxyGo Broker de Asigurare, adresa: Ploiesti, Str. Alba Iulia nr. 40A;
• trimitand un e-mail la adresa office@maxygo.ro, petitie@maxygo.ro.
• completand in sectiunea “Petitii” de pe pagina de web: www.maxygo.ro

In caz de nerezolvare a litigiului pe cale amiabila clientii se pot adresa si la SAL-FIN, structura creata in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara cu scopul de a pune la dispozitia consumatorilor un mecanism de solutionare alternativa a litigiilor din domeniul financiar nonbancar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, proceduri facultative, voluntare, separate de procedurile din instantele de judecata si gratuite. Informatii pot fi obtinute la adresa de internet: www.salfin.ro.

SAL-FIN – structura creata in cadrul A.S.F. cu scopul de a permite consumatorilor sa apeleze gratuit la un mecanism de solutionare alternative a litigiilor din domeniul financiar non-bancar. Toate detaliile le regasiti pe site-ul www.salfin.ro

Ce informatii utile gasesti in talon?

Prima pagină conţine următoarele inscrisuri:
A: numărul de inmatriculare;
B: data primei inmatriculări a vehiculului;
C: datele personale:
C.1: posesorul certificatului de inmatriculare:
C.1.1: numele de familie sau denumirea persoanei juridice;
C.1.2: prenumele sau iniţiala (iniţialele) (acolo unde este cazul);
C.1.3: adresa de domiciliu/sediu;
C.2: proprietarul vehiculului:
C.2.1: numele de familie sau denumirea persoanei juridice;
C.2.2: prenumele sau iniţiala (iniţialele) (acolo unde este cazul);
C.2.3: adresa de domiciliu/sediu;
C.3: persoana fizică sau juridică care poate folosi vehiculul in virtutea unui drept legal, altul decat cel de proprietate:
C.3.1: numele de familie sau denumirea persoanei juridice;
C.3.2: prenumele sau iniţiala (iniţialele) (acolo unde este cazul);
C.3.3: adresa de domiciliu/sediu;
C.4: atunci cand se face referire la faptul că posesorul certificatului de inmatriculare:
a) este proprietarul vehiculului;
b) nu este proprietarul vehiculului;
c) nu este identificat prin certificatul de inmatriculare ca fiind proprietarul vehiculului;
D: vehicul:
D.1: marca;
D.2: tipul: varianta (dacă este disponibilă) / versiunea (dacă este disponibilă);
D.3: descrierea comercială;
E: numărul de identificare al vehiculului;
F: masa:
F.1: masa incărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor;
G: masa vehiculului in serviciu cu caroseria şi cu dispozitiv de cuplare in cazul unui vehicul de tractare in exploatare, din orice altă categorie in afară de M1;
H: perioada de valabilitate, dacă nu este nelimitată;
I: data inmatriculării la care se referă acest certificat de inmatriculare:
I.1: data emiterii certificatului de inmatriculare;
J: categoria vehiculului;
K: numărul omologării de tip (dacă este disponibil);
P: motorul:
P.1: capacitatea cilindrică (in cm3);
P.2: puterea netă maximă (in kW) (dacă este disponibilă);
P.3: tipul de combustibil sau de sursă de putere;
Q: raportul putere/masă (in kW/kg) (numai pentru motociclete);
R: culoarea vehiculului;
S: numărul de locuri:
S.1: număr de locuri, inclusiv locul conducătorului auto;
S.2: număr de locuri in picioare (acolo unde este cazul);
Y: seria cărţii de identitate a vehiculului;
Z: autoritatea emitentă.